AzərbaycanРусскийEnglish
» » Tövsiyə edilən elmi nəşrlər

Tövsiyə edilən elmi nəşrlər

Azərbaycan Respublikasında texnika elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı

 № Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat
1
AMEA-nın Məruzələri
AMEA
2
AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və Riyaziyyat Elmləri Seriyası. İnformatika və İdarəetmə Problemləri Buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə)
AMEA
3
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə)
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
4
Nəzəri və Tətbiqi Mexanika
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
5
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi əsərləri
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
6
AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzin Xəbərlər Məcmuəsi
AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz
7
Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
8
Azərbaycan Neft Təsərrüfatı
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9
Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri
Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
10
Elmi Əsərlər
Azərbaycan Texniki Universiteti
11
Mexanika və Maşınqayırma
Azərbaycan Texniki Universiteti
12
Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri
Milli Aviasiya Akademiyası
13
Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri
Milli Aviasiya Akademiyası
14
Проблемы энергетики
AMEA Fizika İnstitutu, Energetika İnstitutu
15
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər
Sumqayıt Dövlət Universiteti
16
Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
17
Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət Elmləri Seriyası
Bakı Dövlət Universiteti
18
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
19
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20
Экоэнергетика
Международная Экоэнергетическая Академия
21
Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri
"Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
22
AMEA-nın Xəbərləri. Elm və İnnovasiya Seriyası
AMEA
23
İpək Yolu (nəqliyyat üzrə)
Azərbaycan Universiteti
24
Journal of Qafqaz University. Science (informatika üzrə)
Qafqaz Universiteti
25
Azərbaycan Aqrar Elmi
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
26
İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri (informatika, hesablama texnikası, idarəetmə və informasiya sistemləri üzrə)
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
27
İnformasiya Texnologiyaları Problemləri (informatika, hesablama texnikası, idarəetmə və informasiya sistemləri üzrə)
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
28
Elmi Əsərlər
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti "Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
29
Applied and Computational Mathematics
AMEA, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
30
Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq üzrə)
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
31
Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq üzrə)
Bakı Dövlət Universiteti
32
Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq üzrə)
Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına əlavə

1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science bazasının (www.thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir:

- Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə baza);

- Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza);

- Arts and Humanities Citation Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).

2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfranslarının materialları.

3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.