AzərbaycanРусскийEnglish
» » Dissertasiyaların avtoreferatları

Dissertasiyaların avtoreferatları

Tarix Soyad Ad Ata adı Dissertasiya işinin adı Elmi dərəcə Avtoreferat
16.06.2017
Rzayeva Nərmin Eldar qızı Ürək küyünün robast noise analiz texnologiyasının tətbiqi ilə ürək fəaliyyətinin monitorinqi sistemi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
16.06.2017 Cəfər-zadə Turan İlqar qızı Sıçrayışlı prioritetləri olan kütləvi xidmət sistemlərinin analizi 
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
24.06.2016 Paşayev Fəhrad Heydər oğlu
Robust noıse texnologiyalar əsasında seysmik proseslərin monitorinqi üçün intellektual seysmoakustik stansiyalar şəbəkəsinin tədqiqi və işlənməsi Texnika elmləri doktoru YÜKLƏ
08.04.2016 Həsənov Pərviz Adil oğlu Təkrar istehsalat sistemlərində logistik proseslərin riyazi modellərinin qurulması Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
29.02.2016 Babavənd Ərəblu Mehrdad Aslan oğlu Səhvlərə nəzarətedici blok kodlarında səhvlərin aşkarlanma və düzəldilməsi alqoritmlərinin effektiv reallaşdırılması Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
15.01.2016 Cabbarova Könül İmran qızı Zaman sıralarına əsasən proqnozlaşdırmada xaos nəzəriyyəsinin istifadəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
11.12.2015 İsmayılov Baləmi Qasım oğlu Müxtəlif tipli informasiya axınlı paylanmış xidmət şəbəkələrinin işlənməsi Texnika elmləri doktoru YÜKLƏ
09.10.2015 Hüseynov Aqil Həmid oğlu Çevik istehsal sistemlərinin intellektual avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin qurulması metodologiyasının işlənməsi (maşınqayırma sanəyesində) Texnika elmləri doktoru YÜKLƏ
18.09.2015 Mehdizadə Elnar Kamran oğlu İnformasiya-ölçmə sistemlərində kəsilməz siqnalların ölçmə dəqiqliyinin yüksəldilməsinin kombinasiyalı test üsulunun işlənməsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
18.09.2015 Abdullayev Vaqif Maarif oğlu Qeyri-lokal başlanğıc-sərhəd şərtli yüklənmiş sistemlər üçün sərhəd və optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll üsularının işlənməsi Riyaziyyat elmləri doktoru YÜKLƏ
19.06.2015 Nəsiyyəti Mehriban Məmməd qızı Pilləvari diskret iki parametrli idarəetmə məsələlərində optimallıq şərtləri Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
19.06.2015 Məmmədov Nazim Nəriman oğlu Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərində zəmanətli həll anlayışı və onun qurulması alqoritmləri Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
05.06.2015 Əfəndiyeva Həcər Cavid qızı Ehtiyatlardan səmərəli istifadə modelləri və onların tədqiqi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ
05.06.2015 Mustafayeva Sevinc Rəsul qızı İnformasiya-ölçmə sitstemlərində zaman sıralarının identifikasiyasının və proqnozlaşdırılmasının sinergetik prinsipləri Texnika üzrə fəlsəfə doktoru YÜKLƏ

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.