AzərbaycanРусскийEnglish
» » » 2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Nanotechnologies in oil and gas well drilling
Kitabın dili: inqlish
Müəllif(lər): Kh. B.Yusifzadeh,E.G.Shahbazov, E.A.Kazimov
Nəşriyyat: ISBN 978-9952-8219-7-0
Nəşr ili: Bakı 2014
Səhifə sayı: 176
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Neft və qaz quyularınınqazılmasında nanotexologiyalar
Kitabın dili: azərb
Müəllif(lər): X.B.Yusifzadə,E.Q.Şahbazov, E.A.Kazımov
Nəşriyyat: ARDNŞ-nin "Nanotexnologiyalar”Elmi-İstehsalat Mərkəzi
Nəşr ili: Bakı 2014
Səhifə sayı: 184
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: İnnovasiya Iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması
Kitabın dili: Azərbaycan
Müəllif(lər): A.F. Musayev
Nəşriyyat: Bestpack
Nəşr ili: Bakı 2014
Səhifə sayı: 183
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Qraflar nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: azərbaycan
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Əhmədova Jalə Bilal qızı, Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu, Aslanova Nailə Xanbelovna.
Nəşriyyat: Bakı , Uniprint.
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 180
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Alqoritmlər nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: azərbaycan
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Əhmədova Jalə Bilal qızı, Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu, Abdullayev Aqşin Əbil oğlu.
Nəşriyyat: Bakı , Uniprint.
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 186
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Riyazi məntiqdən məsələ və çalışmalar (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: azərbaycan
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Məstəliyev Rəşad Oqtay oğlu, Abdullayev Aqşin Əbil oğlu.
Nəşriyyat: Bakı Uniprint
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 150
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Diskret riyaziyyatdan mühazirələr (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: azərbaycan
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu.
Nəşriyyat: Bakı Universiteti nəşriyyatı
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 166
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Noise технология нормирования корреляционных функций и матриц
Müəllif: Улькар Саттарова
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 208
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Построение математических моделей
Müəllif: Наиля Мусаева
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 320
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers
Müəllif: Yadulla Hasanli, Sayyad Agayev
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 80
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Multidimensional Queueing Models in Telecommunication Networks
Müəllif: Agassi Melikov, Leonid Ponomarenko
Nəşriyyat: Springer
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 190

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Распределенные системы noise-мониторинга нарушения сейсмостойкости
Müəllif: Тельман Алиев, Эльчин Алиев
Nəşriyyat: Palmarium Academic Publishing
Nəşr ili: 2014
Səhifə sayı: 408
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Vergilər haqqında etüdlər
Kitabın dili: Azərbaycan
Müəllif(lər): A.F. Musayev
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 215
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Ünvanlı verqilər xidmətləri
Kitabın dili: Azərbaycan
Müəllif(lər): A.F. Musayev, Ələkbər Məmmədov
Nəşriyyat: Çaşıoğlu
Nəşr ili: Bakı 2013
Səhifə sayı: 284
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Дискретные системы (dərs vəsaiti)
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu.
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı:
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Необходимые условия оптимальности в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерра. (монография)
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Abdullayev Aqşin Əbil oğlu.
Nəşriyyat: Bakı , Elm.
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 214
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Математические модели движущихся частиц и их приложения
Müəllif: Асаф Гаджиев, Туран Маммадов
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 144

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers
Müəllif: Yadulla H. Hasanli, Sayyad I. Agayev
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 80
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Fuzzy estimation of quality of socioeconomic system
Müəllif: Gorkhmaz Imanov
Nəşriyyat: Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras, Barcelona, Spain
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 68
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Нечеткие модели оценки качества социальных систем
Müəllif: Корхмаз Иманов, Ровшан Акперов
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 68

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки принятия решений
Müəllif: Рамин Рзаев
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 136
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Noise контроль сердца мобильным телефоном.
Технологии робастной Noise идентификации шума сердца и легких для мониторинга начала скрытого периода их заболеваний
Müəllif: Тельман Алиев, Тахир Ализаде, Нармин Рзаева
Nəşriyyat: Palmarium Academic Publishing
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 172
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Базы данных
Müəllif: Саттарова Улькар, Рзаева Нармин
Nəşriyyat: Qoliaf Qroup
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 146

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Single Variable Differential and Integral Calculus
Müəllif: Elimhan Mahmudov
Nəşriyyat: Amsterdam-Paris-B, Springer
Nəşr ili: 2013
Səhifə sayı: 373
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Разработка наносистем на основе бентонита
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Э.К.Шахбазов, Г.К.Гаджиев, Ф.Г.Велиев
Nəşriyyat: ARDNŞ-nin Mərkəzləşdirilmiş Mətbəəsi
Nəşr ili: Bakı 2012
Səhifə sayı: 32
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Importantce of taxes or seven nights of tales
Kitabın dili: inglis
Müəllif(lər): A.F.Musayev, A.G. Gahramanov
Nəşriyyat: CBS polygraphic production
Nəşr ili: Baku 2012
Səhifə sayı: 159
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Vergilər Orta məktəblərin IX-XI siniflər dərs vəsatii
Kitabın dili: azərb
Müəllif(lər): ): F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q. Qəhramanov
Nəşriyyat: Çaşıoğlu və Bestpack
Nəşr ili: Bakı 2012
Səhifə sayı: 146
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Vergilər Orta məktəblərin VI-VIIII siniflər üçün dərs vəsatii
Kitabın dili: azərb
Müəllif(lər): F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q. Qəhramanov
Nəşriyyat: Çaşıoğlu və Bestpack
Nəşr ili: Bakı 2012
Səhifə sayı: 119
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Vergilər əhəmiyyəti və Yeddi nağıl axşamı
Kitabın dili: azərb
Müəllif(lər): A.F.Musayev, A.Q. Qəhramanov
Nəşriyyat: Çaşıoğlu və Bestpack
Nəşr ili: Bakı 2012
Səhifə sayı: 130
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Исследование особых управлений и необходимые условия оптимальности второго порядка в системах с запаздыванием (monoqrafiya)
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Mərdanov Misir Cumayıl oğlu, Məlikov Telman.
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 356
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Помехотехнологии минимализации ущерба от землетрясений
Müəllif:  Тельман Алиев
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 216

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Noise Control of Heart by Means of a Mobile Phone
Müəllif: Telman Aliev, Tahir Alizada, Narmin Rzayeva
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 156

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Noise Technologies for Minimization of Damage Caused by Earthquakes
Müəllif: Telman Aliev
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 220

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Исследование по целочисленной оптимизации
Müəllif: Князь Мамедов
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 276

2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Нейро-нечёткое моделирование экономического поведения
Müəllif: Рамин Рзаев
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 104
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Сбор и передача информации в АСУ трубопроводами
Müəllif: Р. А. Караев, А. А. Левин
Nəşriyyat: ЁЁ Медиа
Nəşr ili: 2012
Səhifə sayı: 106
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Разработка и внедрение нанотехнологий в нефтегазодобыче
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Х.Юсифзаде, Э.Шахбазов
Nəşriyyat: ARDNŞ-nin Mərkəzləşdirilmiş Mətbəəsi
Nəşr ili: Баку 2011
Səhifə sayı: 108
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Development and application of Nanotechnologies in oil and gas production
Kitabın dili: ingilis
Müəllif(lər): Kh.B.Yusifzadeh, E.G. Shahbazov
Nəşriyyat: ARDNŞ-nin "Nanotexnologiyalar” Elmi-İstehsalat Mərkəzi
Nəşr ili: Bakı 2011
Səhifə sayı: 112
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Научные основы системы "Нанопав» для бурения и добычи нефти и газа
Kitabın dili: русский
Müəllif(lər): Э.К.Шахбазов, О.А.Дышин
Nəşriyyat: ARDNŞ-nin Mərkəzləşdirilmiş Mətbəəsi
Nəşr ili: Bakı 2011
Səhifə sayı: 59
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Процессы полумарковского блуждания
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər): Т.И.Насирова
Nəşriyyat: Издательство «Элм»
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 182
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Olasilik
Kitabın dili: türk
Müəllif(lər): Prof.Dr. Tamilla Nasirova, Prof.Dr. Tahir Khaniyev, Prof.Dr. Cemil Yapar, Prof.Dr.İhsan Ünver, Prof.Dr. Zafer KüÇük
Nəşriyyat: Karadeniz Teknik Universitesi Matbası
Nəşr ili: Trabzon 2011
Səhifə sayı: 340
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Ehnimal
Kitabın dili: azərb
Müəllif(lər): T.H.Nəsirova, T.M.Əliyev
Nəşriyyat: ADPU-nun mətbəəsi
Nəşr ili: Bakı 2011
Səhifə sayı: 182
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar Kitabın adı: Лекции по дискретной математике (учебное пособие)
Kitabın dili: rus
Müəllif(lər): Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu, Aslanova Nailə Xanbelovna
Nəşriyyat: BDU nəşriyyatı
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 150
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Approximation and Optimization of Discrete and Differential Inclusions, 1st Edition
Müəllif: Elimhan Mahmudov
Nəşriyyat: Elsevier
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 396
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı:  Fuzzy Neighborhood-Based Clustering
Müəllif: Efendi Nasibov, Gozde Ulutagay
Nəşriyyat: Lambert Academic Publishing
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 144
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Kitabın adı: Проблемы экономической неопределенности и  FUZZY модели
Müəllif: К.Д.Иманов
Nəşriyyat: Баку, Елм
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 322
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: К.Ш.Мамедов
Kitabın adı: Методы решения различных классов задач дискретной оптимизации
Nəşriyyat: Баку, Елм
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 343
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: Q.J.İmanov
Kitabın adı: Nuevos mercados para la recuperacion economica: Azerbaiyan
Nəşriyyat: Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras, Barcelona
Nəşr ili: 2011, pp.
Səhifə sayı:
338, E.Kydland and etc.
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: М.Р.Тагиев
Kitabın adı: Деньги, банки, кредит (Учебное пособие для ВУЗов)
Səhifə sayı: 130
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: Mirzəyeva K.A
Kitabın adı: Turbo pascal və delphi-də proqramlaşdırma
Nəşriyyat: Bakı, AzTU-nun mətbəəsi
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 121
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: T.H.Nəsirova, T.M.Əliyev
Kitabın adı: Ehtimal
Nəşriyyat: Bakı, ADPU-nun mətbəəsi
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 178
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: Akif Musayev, Aslan Qəhrəmanov
Kitabın adı: Ekonometrikaya giriş (dərs vasaiti)
Nəşriyyat: Bakı, Çaşıoğlu mətbəəsi
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 173
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: А.Г.Каграманзаде
Kitabın adı: Этапы Развития Телекоммуникации Азербайджана
Nəşriyyat: Баку, "Элм"
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 726 с;
2011-2015-ci illərdə çap olunmuş dərslik və monoqrafiyalar
Müəllif: АЛИЕВ.Э.Р
Kitabın adı: Автономная Информационная Система Технического Мониторинго Жилых Заданий и Социально-Значимых Объектов
Nəşriyyat: Баку "Элм"
Nəşr ili: 2011
Səhifə sayı: 112

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.