AzərbaycanРусскийEnglish
» Xəbərlərin siyahısı: 05.04.2017
R.Ə. Qarayevin "İnformasiyanın boru kəmərlərinin AİS-də yığılması və ötürülməsi” kitabı 1975-ci ildə Moskvada ("Energi” nəş.) çap olunmuşdur (http://www.twirpx.com/file/760290/).

Kitabda magistral boru kəmərləri üçün telemexaniki sistemlərdə (SCADA) kanalların etibarlılığının və toxunulmazlığının təminatı üzrə tədqiqatların nəticələri kompakt formada göstərilmişdir.