AzərbaycanРусскийEnglish
» » İnstitutun strukturu

İnstitutun strukturu

» 1 saylı İdentifikаsiyа üsulları və idarəetmə sistemləri şöbəsi
     1.1 saylı İdentifikаsiyа üsulları laboratoriyası
   1.2 saylı Siqnаllаrın tanınması üsulları və texniki diaqnostika sistemləri laboratoriyası
   1.3 saylı Qəzaların monitorinqi və proqnozlaşdırılması laboratoriyası
   1.4 saylı Stoxаstik proseslərin identifikasiyası laboratoriyası
   1.5 saylı Texniki obyektlərin monitorinqi və nəzarət sistemləri laboratoriyası
   1.6 saylı İntellektual qərar qəbuletmə üsulları və kompüter sistemləri laboratoriyası
   1.7 saylı İnformasiyanın intellektual emalı sistemləri laboratoriyası
   1.8 saylı Qeyri-stasionar proseslərin real vaxt rejimində analizi üsulları laboratoriyası
   1.9 saylı Neftqazçıxarma obyektlərin nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemləri laboratoriyası
   1.10 saylı Neft və qaz məhsullarının nəqli prosesinin nəzarət və ölçü vasitələrinin yaradılması laboratoriyası
» 2 saylı İdarəetmənin nəzəri problemləri şöbəsi
     2.1 saylı İdarəetmənin riyazi məsələləri laboratoriyası
   2.2 saylı Stoxastik idarəetmə və tətbiqi statistika laboratoriyası
   2.3 saylı Teletrafik nəzəriyyəsi laboratoriyası
   2.4 saylı Mürəkkəb dinаmik sistemlərdə idаrəetmə laboratoriyası
   2.5 saylı Diskret optimallaşdırılma modelləri və üsulları laboratoriyası
   2.6 saylı İdarəetmənin ehtimal üsulları laboratoriyası
» 3 saylı İdarəetmə üsulları və modelləşdirmə şöbəsi
     3.1 saylı Determinik sistemlərdə qərar qəbuletmənin ədədi üsullаrı laboratoriyası
   3.2 saylı Texniki və antropogen proseslərin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması laboratoriyası
   3.3 saylı Texniki obyektlərin modelləşdirilməsi laboratoriyası
   3.4 saylı Ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi laboratoriyası
   3.5 saylı Kənd təsərrüfatında modelləşdirmə və idarəetmə laboratoriyası
   3.6 saylı Biliklərin intellektual analizi laboratoriyası
   3.7 saylı Neft sənayesində nanotexnologiyaların tətbiqində riyazi modelləşdirmə laboratoriyası
» 4 saylı Sosial-iqtisadi sistemlərin modelləşdirilməsi şöbəsi
     4.1 saylı Fazi iqtisadiyyat laboratoriyası
   4.2 saylı Fiskаl strategiyanın modelləşdirilməsi laboratoriyası
   4.3 saylı Sosiаl-iqtisаdi proseslərin modelləşdirilməsi laboratoriyası
» 5 saylı Xarici əlaqələr və innovasiya şöbəsi
» 6 saylı Elmi-texniki informasiya və patent tədqiqatları şöbəsi
» Elmi-yardımçı qurumlar

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.