AzərbaycanРусскийEnglish

Patentlər

Müəlliflər Patentin adı Patent nömrəsi və verilmə tarixi
1. Əliyev T.Ə.,
Musayeva N.F.
Ölçü informasiyasının doğruluqdərəcəsinin təyini üsulu Patent Az № i 2006 0104
İlkinlik sənədi 25.01.2005,
verilmə tarixi 05.10.2006
2.

Əliyev T.Ə.,
Nüsrətov O.Q.

Siqnalın eyniləşdirilməsi üsulu Patent Az № i 2007 0166,
İlkinlik sənədi 21.11.2005,
verilmə tarixi 10.10.2007
3. Məlikov A.Z.,
Fəttahova M.İ.
Şəbəkə resurslarından istifadə üsulu

Patent Az № i 2007 0165
İlkinlik sənədi 10.06.2005,
verilmə tarixi 10.10.2007

4. Əliyev T.Ə. Aviasiya texnikasının texniki vəziyyətininuçuşdan-qabaq əngəlmonitorinqi üsulu

Patent Az № i 2008 0050
İlkinlik sənədi 07.11.2005,
verilmə tarixi 07.04.2008

5.

Əliyev T.Ə.,
Nüsrətov O.Q.

Neft quyularının dərinlik-nasosqurğularının diaqnostikası üsulu Patent Az № i 2008 0049
İlkinlik sənədi 26.04.06
verilmə tarixi 07.04.2008
6. Əsədova R.Ş.,
Məmmədov F.İ.,
Əsədova K.F
Xətti və bucaq yerdəyişmələrini ölçən induktiv çevirici Patent Az № i 2008 0051
İlkinlik sənədi 01.05.2006,
verilmə tarixi 07.04.2008
7. Əliyev T.Ə.,
Abbasov Ə.M.,
Əlizadə T.Ə.
Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinq üsulu Beynəlxalq patent WO 2006/130933, 26.12.2006
Avroasiya patenti N 012803
İlkinlik sənədi 09.06.2005,
verilmə tarixi 30.12.2009
8. Əliyev T.Ə.,
Abbasov Ə.M.,
Əlizadə T.Ə.
Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinq üsulu Patenti Az N İ 2008 0109,
İlkinlik sənədi 09.06.2005,
verilmə tarixi 02.07.2008
9.

Əliyev Т.А.,
Abbasov А.М.,
ƏliyevE.R.,
QuliyevQ

Zəlzələlərin proqnozlaşdırılması və monitorinqi üsulları

Beynəlxalq patent WO/2007/ 143799, PCT/AZ2006/000002
Avroasiya patenti № 011003
İlkinlik sənədi 16.06.2006,
verilmə tarixi 30.12.2008

10. Nüsrətov O.Q.,
Heydərov P.Ş.
Çap əlyazma simvollarının tanınması üsulu

Patent Az № i 2008 0108
İlkinlik sənədi 02.10.2006,
verilmə tarixi 02.07.2008

11. Əliyev T. A,
Abdullayeva G.G.,
Hacıyev Z.,
Əlizadə Ç. .
Ekspert sistemləri

Avroasiya patenti № 010086
İlkinlik sənədi 14.03.2005, 10.05.2005, 29.09.2005
verilmə tarixi 30.06.08

12.

Əliyev T.A.
Abbasov Ə.M.,
Axundov O.B.,
Rüstəmov Ç.İ.,
Tağızadə F.C..

Ətrafların qan-damar xəstəliklərinin başlanmasının monitorinqi üsulu

Avroasiya patenti № 010757
İlkinlik sənədi 23.06.2006,
verilmə tarixi 30.10.2008

13. Əliyev T.A.,
Axundov O. V.,
Quluyev Q. A.,
Paşayev F.H.,
Menyayeva R.K.,
Məlikov R. A.
Qan damarlarının funksional vəziyyətinin indikasiyası üsulu

Patent Az İ 2010 0034
İlkinlik Az N 2008 0016 15.02.2008,
verilmə tarixi 05.05.2010

14. Əliyev T.A. Yerüstü seysmostansiyalar tərəfindən yeraltı tərpənmələrin qeydə alınması vaxtının qabaqcadan xəbər verilməsi üsulu

Avroasiya patenti N 012954
İlkinlik sənədi 17.04.2008,
verilmə tarixi 26.02.2010

15.

Əliyev T.A.,
Nüsrətov O.Q.,
Quluyev Q. A.,
Paşayev F.H.
 

Azdebütlü neft quyularının dövrü iş rejimlərinin idarəedilməsi üsulu

PCT N 2007 / 000004, WO/2009/003249, 08.01.2009
İlkinlik sənədi 03.07.2007
Avroasiya patenti N 013 861, 30.08.2010
N 013 861, 30.08.2010

16. Əliyev T. A,
Abdullayeva G.G.,
Hacıyev Z.A.
Əlizadə Ç.A .
Süni neyron şəbəkələri

Patent Az N İ 2010 0003,
İlkinlik sənədi 29.09.2005
Verilmə tarixi 14.01.2010

17. Əliyev T. A,
Abdullayeva G.G.,
Hacıyev Z.,
Əlizadə Ç. .
Xəstəlik mənbəyinin əyaniləşdirilməsi üsulu

Patent Az N İ 2010 0002,
İlkinlik sənədi 10.05.2005
Verilmə tarixi 14.01.2010

18. Əliyev T. A,
Abdullayeva G.G.,
Hacıyev Z.,
Əlizadə Ç. .
Ortopediyada ekspert sistemi

Patent Az N İ 2010 0001,
İlkinlik sənədi 14.03.2005
Verilmə tarixi 14.01.2010

19. Əliyev T.A.,
Səttarova Ü.E.,
Məstəliyeva D.
Fasiləsiz siqnalın diskretləşmə tezliyinin təyini üsulu

N 2009 0026 saylı iddia sənədi üzrə
İlkinlik sənədi 20.02.2009
Verilmə tarixi 27.10.2009

Azərbaycan Respublikasının patenti İ 2010 0085, 01.10.2010

20.

Əliyev T.A.,
Abbasov A.A.,
Əlizadə T.Ə.

Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinqi üsulu

30.12.09 Avrasiya patenti
№ 012803

21.

Əliyev T.A.,
Abbasov A.A.,
Nüsrətov O.Q.,
Quluyev Q.A.,
Paşayev F.H.

Azdebitli neft quyularının periodik iş rejiminin idarəedilməsi üsulu

30.08.2010 Avrasiya patenti № 013861

22.

Əliyev T.A.

Yerüstü seymostansiyalar tərəfindən yeraltı tərpənmələrin qabaqcadan qeyd edilməsi üsulu

26.02.2010 Avrasiya patenti № 012954

23.

Əliyev T.A.,
Quluyev Q.A.,
Paşayev F.H.,
Rzayev A.Q.

Kompressor aqreqatının texniki vəziyyətinin monitorinqi üsulu

30.08.2013 Avrasiya patenti № 018522

24.

Əliyev T.A.,
Rzayev Ab.H.,
Quluyev Q.A.,
Rzayev A.Q.,
Yusifov İ.B.

Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsuli və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu

28.02.2014 Avrasiya patenti № 019274

25.

Əliyev T.A.,
Rzayev Ab.H.,
Quluyev Q.A.,
Rzayev A.Q.,
Yusifov İ.B.

Neft quyularının debitinin ölçülməsi üsuli və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu

30.04.2014 Avrasiya patenti № 019586

    Ekspertizada olan işlər  
26.

Əliyev T.A.
Musayeva N.F.,
Səttərova Ü.

Normalaşdırılmış korrelyasiya funksiyasının qiymətinin ölçülməsi üsulu

Avrasiya ixtira sənədi
201001295/26,
üstünlük 12.05.10 

27.

Əliyev T.A.
Abdullayeva G.G.
Kazımzadə A.K.

Naxış və ornamentlərin eyniləşdirilməsi və tanınması üsulları və  onun realizə edilməsi üçün  intellektual informasiya sistemləri

Avrasiya ixtira sənədi
№ 201100606/26,
üstünlük
23.12. 2010 

28.

Paşayev A.M.
Əliyev T.Ə.
Cəfərzadə R.M.

Aviasiya texnikasının texniki vəziyyətinin uçuşdanqabaq monitorinqi üsulu

Avrasiya ixtira sənədi
№ 201100607/26,
üstünlük
14.01. 2011 

29.

İsayev M.M.
Abbaszadə T.S.
Əliyev M.Ə.

Təzyiqin ölçülməsi üçün qurğu

N a2008 0217 23.04.2010

 
30. ƏliyevT.A.,
Rzayev A.Q.,
QuliyevQ.A.,
RzayevA.Q.
Yusifov İ.B.

Neftin debitinin ölçülməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu       

Avrasiya ixtira sənədi
№ 201100991,
üstünlük
10.03. 2011

31.

Əliyev Т.А.,
RzayevA.Q.,
QuliyevQ.A.,
RzayevA.Q.
Yusifov  İ.B.

Neft hasilatı prosesinin idarəedilməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu       

Avrasiya ixtira sənədi
№  201101390,
üstünlük 13.06.2011

29.

Əliyev T.A.,
Rzayev A.Q.,
Quliyev Q.A.,
Rzayev A.Q.
Yusifov  İ.B.

Neft hasilatı prosesinin idarəedilməsi üsulu və onun həyata keçirilməsi üçün qurğu Avrasiya ixtira sənədi, milli qeyd.
№ 2011/AZ/023,
üstünlük 30.09.2011
29.

Алиев Тельман Аббас оглы,
Рзаев Аббас Гейдар оглы,
Гулиев Гамбар Агаверди оглы,
Рзаев Асиф Гаджи оглы

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ГЛУБИННОГО НАСОСА Avroasiya patenti  N:023666
İlkinlik sənədi  2014.04.29
verilmə tarixi 2016.06.30
 30  Əliyev Telman, Nərmin Rzayeva  Ürək-damar sisteminin və nəfəs yollarının fəaliyyətinin monitorinq metodu
(Способ мониторинга деятельности сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей)
 Avroasiya patenti № 024345
 alınma tarixi - 30.09.2016

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.