AzərbaycanРусскийEnglish
» » İnstitutda yaradılan cihazlar

İnstitutda yaradılan cihazlar

İnstitutda yaradılmış informasiya nəzarət idarəetmə sistemləri, cihazlar və texniki vasitələr:
 
1. Dərinlik nasosları ilə istismar edilən neft quyularının idarə edilməsi və informasiyanın emalının avtomatlaşdırılması üçün xüsusiləşdirilmiş rəqəmli hesablayıcı qurğular; Avrasiya patenti № 010086, 2008  
Beynəlxalq patent WO/2009/003249
2. Quyuların verilmiş profil üzrə qazılmasına nəzarət edən xüsusiləşdirlmiş hesablayıcı qurğu;
3. Neft quyularının qazılması zamanı əmələ gələn fəsadları proqnozlaşdıran alqoritm və rəqəm hesablama qurğusu; Avrasiya patenti № 010086, 2008
Beynəlxalq patent WO/2009/003249
4. Çoxkanallı analoq siqnallarının optik rabitə kanalları ilə məsafəyə ötürmək üçün istifadə edilən çoxkanallı cihaz;
5. Azdebitli neft quyularının dövrü rejimdə idarə edilməsi və dərinlik neft nasoslarının texniki vəziyyətinin diaqnostikası üçün paylanmış informasiya sistemləri; Beynəlxalq patent WO/2009/003249, 08.01.2009, Avroasiya patenti N 013 861
6. Dəniz neftçıxarma obyektlərinin seysmodayanıqlığına nəzarət və onlarda baş verə bilən qəzaların proqnozlaşdırılmasına imkan verən hibrid, intellektual informasiya sistemi; Avrasiya patenti № 011003 30.12.2008
Beynəlxalq patent № WO/2007/143799
7. Seysmik siqnalların qeydiyyatı, sıxılması və çevrilməsi üçün çoxkanallı robast rəqəmli qurğular; Avrasiya patenti № 011003 30.12.2008
Beynəlxalq patent № WO/2007/143799
8. İnformasiyanın emalı və təsviri üçün çoxterminallı sistem;
9. Nəzarət və idarəetmə sistemlərini real zamanda sazlamaq üçün komplekslər;
10. Çoxölçülü kəsilməz analoq siqnalların deltamodulyasiyası, sıxılması, məsafəyə ötürülməsi və bərpa edilməsi üçün qurğu;
11. Aeroportlar üçün informasiya kompleksləri;
12. Kompressor stansiyalarının texniki vəziyyətlərini proqnozlaşdırmaq, diaqnostika etmək və nəzarət etmək üçün informasiya sistemi və b.


 

 

 

 

 

 

 


© Məlumatlardan istifadə zamanı www.ISI.az saytına istinad zəruridir.

Sayt AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Web Qrup"u tərəfindən idarə olunur.