AzərbaycanРусскийEnglish
Assoc.Prof. Anar Rahimov, PhD in Physics and Mathematics, leading researcher of the Institute of Control Systems of ANAS, Shamo T. Tapdigov, leading researcher of the Institute of Inorganic Chemistry and Catalysis of ANAS, and Khagani Eynullazade Researcher of the Institute of Genetic Resources of ANAS were guests of "Morning" program on AzTV channel. Young scientists shared their experience acquired in foreign academic missions.
AMEA Rəyasət Heyətinin 5 iyul 2017-ci il tarixli iclasında AMEA-nın professoru üzrə seçkilər keçirilib. Respublikanın elm və ali təhsil müəsissələri tərəfindən irəli sürülmüş namizədlərdən 12 nəfər AMEA-nın professoru seçilib.

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun 2.1. saylı İdarəetmənin riyazi məsələləri laboratoriyasının rəhbəri, riyaziyyat elmləri doktoru İlqar Qürbət oğlu Məmmədov və 3.1 saylı Determinik sistemlərdə qərar qəbuletmənin ədədi üsullаrı laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, riyaziyyat elmləri doktoru Vaqif Maarif oğlu Abdullayev də seçilənlər arasındadırlar.

Hər iki alimi təbrik edirik, Onlara möhkəm can sağlığı, gələcək elmi işlərində nailiyyətlər arzulayırıq.
A meeting on eTrade, e-logistics and Digital Transport Corridors topics of the HDM (Harmonising Digital Markets) Initiative within the framework of the EC Easter Partnership programme took place in Kyiv, Ukraine, on 7 March 2017.

At the meeting, T. Babayev, Head of Foreign Relations and Innovations Department of the Institute of Control Systems was selected the study expert for eTrade, e-logistics and Digital Transport Corridors topics in Azerbaijan based on EC agreement.
I International (Ufa State Aviation Technical University) Scientific Technical Conference " Problems in obtaining, processing and transferring measurement information” will take place on 21-22 September 2017 at Ufa.

Head of laboratory "Control, diagnostics and management system for oil extracting facilities” of the Institute of Control Systems of ANAS, Assoc.Prof. Asif Rzayev, PhD in Engineering, was included in the International Organizing Committee of the conference.
On 30 June 30 2017, the "Azerbaijan" newspaper published the article "Life devoted to science" written by Acad. Asaf Hajiyev, Head of Laboratory of the Institute of Control Systems of ANAS, Secretary General of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation, on the occasion of the 89th birthday anniversary of an outstanding Azerbaijani scientist Academician Jalal Aliyev.
On 23-25 June 2016, Baku hosted Formula 1 Grand Prix of Azerbaijan for the first time.
For three days, the streets of our capital turned into a vast space of sparkling celebration of sports and culture.
From the start to the end of the recruiting period (from 01 February 2017 to 01 June 2017), more than 10 000 people submitted their applications to the organizers of the Grand Prix, wishing to take part in volunteer activities. The registered applicants were interviewed at the Volunteer Center. The applicants that successfully passed their interviews took special seminars and trainings to prepare for the competition. Thus, 5 000 volunteers were selected, and employees of our institute Sevinj Babayeva and Valeriya Pushnova were among them.
16 iyun 2017-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilcək. İclasda  AMEA-nın akademiki T.A. Əliyevin rəhbərliyi ilə Rzayeva Nərmin Eldar qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 1203.01 – "Kompüter elmləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "ÜRƏK KÜYÜNÜN ROBAST NOİSE ANALİZ TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ İLƏ ÜRƏK FƏALİYYƏTİNİN MONİTORİNQİ SİSTEMİ" mövzusu üzrə və t.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü A.Z. Məlikovun rəhbərliyi ilə Cəfər-zadə Turan İlqar qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "SIÇRAYIŞLI PRİORİTETLƏRİ OLAN KÜTLƏVİ XİDMƏT SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ” mövzusu üzrə dissertasiya işlərinin müdafiəsi keçiriləcək.
Ilgar Mamedov, Doctor of Mathematics, acting Head of Laboratory 2.1 "Mathematical control problems” of the Institute of Control Problems, became member of the State Examination Commission organized for holding the state exams for the Bachelor’s and Master’s degrees in Applied Mathematics and for the defense of graduation theses and Master’s theses at the Applied Mathematics Faculty of the Baku Branch of M.V. Lomonosov Moscow State University in 2017.
Head of the Training Department of the Institute of Control Systems Sevinj Guliyeva, PhD in Mathematics, and senior specialist of the Department Esmer Mukhtarova participated in the seminar of the "Education-Science-Startup Innovation Model” project developed at the ANAS in accordance with the European Commission's Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) program. The seminar was held at Hotel Excelsior Baku on 5-6 June 2017.
Based on Decree No 267 of the President of the Azerbaijan National Academy of Sciences "On the summer exam period for ANAS Master’s program students” dated 10 May 2017, the summer exams in the Master’s program for the academic year 2016/2017 will be held from 1 June to 5 July 2017.

3 students of specialties 060509 "Computer Sciences” and 060628 "Process automation engineering” at the Institute of Control Systems will take summer exams.