AzərbaycanРусскийEnglish
The first workshop devoted to the rules of use of the Thomson Reuters Database took place in the assembly hall of the Institute of Control Systems on 18 April 2017, with the participation of the Thomson Reuters representative Aygun Babazade. During the workshop, the participants received information on the rules of use of the database, such as uploading papers and journals to the database, using the search engine, etc. Aygun Babazade also answered the participants' questions.
Head of "Theoretical control problems" department of the Institute of Control Systems of ANAS, Acad. Asaf Hajiyev participated in the 20th Eurasian summit held in Istanbul on 5-6 April. Presidents and prime ministers, members of parliaments and ministers of a number of countries took part in the summit. In his speech, Asaf Hajiyev touched upon the problem of combating terrorism, which poses an enormous danger for the whole world, and the great number of refugees that among others became the result of terrorist acts. The damage to the world economy caused by terrorism, to date, exceeds 400 billion US dollars. As a result of the Armenian aggression, the damage done to the Azerbaijani economy amounts to more than 10% of that amount.
T. Babayev, Head of the Foreign Relations and Innovations Department of the ICS, participated in "Addressing Impact in H2020 Proposals" IDEALIST Workshop, Sophia on 5-6th April 2017.
2-day training was devoted to the most important aspects of project preparation for НORIZON 2020 and covered the following topics:

1. Tools and methodologies for assessing results and planning exploitation
2. Assessing, Protecting, Disseminating and Exploiting Results...
III International (VI All-Russian) Scientific Technical Conference "INDUSTRIAL ELECTRIC DRIVES, ELECTROTECHNICS AND ELECTRIC EQUIPMENT” will take place on 20-21 April 2017 at Ufa.

Head of laboratory "Control, diagnostics and management system for oil extracting facilities” of the Institute of Control Systems of ANAS, Assoc.Prof. Asif Rzayev, PhD in Engineering, was included in the Organizing Committee of the conference.
Head of Theoretical control problems Department of the Institute of Control Systems of ANAS, Acad. Asaf Hajiyev gave lectures on "Modern problems of probability theory" at University of Dhaka (Bangladesh) from 31 March to 3 April 2017 at invitation of the university and also discussed the implementation of joint research.
07.04.2017-ci ildə saat 15:00-da AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D 01.121 -dissertasiya şurasında NƏBİ TAPDIQ OĞLU QURBANOVUN 1203.01 – "Kompüter elmləri” ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "İXTİYARİ REOLOGİYALI ÖZLÜ-ELASTİK MÜHİTLƏRDƏ DİNAMİK PROSESLƏRİN TƏDQİQİ ÜÇÜN RİYAZİ MODELLƏRİN İŞLƏNMƏSİ VƏ ANALİZİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.
VII All-Ukrainian scientific-practical conference "Informatics and system sciences" will be held on 16-18 March 2017 in Poltava, Ukraine.
Scientists of the Institute of Control Systems Acad. T.A.Aliev, Doctor of Engineering G.A. Guluev, F.H. Pashayev, PhD in Engineering, Assoc.Prof. A.G. Rzaev, PhD in Engineering, and I.A. Akhmedov submitted their research paper "Determining the integral indicator in noise monitoring" to the conference.
"EaP Connect” layihəsi elmi tədqiqatçılara beynəlxalq miqyaslı elm və təhsil  şəbəkələrindən faydalanmaq imkanı verir.

Azərbaycan alimləri beynəlxalq müsabiqəyə dəvət olunur. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə "EaP Connect layihəsi çərçivəsində "Tədqiqatını işıqlandır” ("Enligthen Your Research”) adlı müsabiqə keçirilir.

Müsabiqəyə yüksəksürətli İnternet şəbəkəsinə çıxış, hesablama və yaddaş resursları tələb edən elmi-tədqiqat işləri qəbul olunur. Tədqiqatçılar bu müsabiqəyə qoşulmaqla Avropanın superkompüterlərindən və qabaqcıl şəbəkə texnologiyalarından ödənişsiz şəkildə yararlana biləcək. Elmin bütün sahələrinə açıq olan müsabiqənin qaliblərinə tədqiqat prosesində yaranan hesablama resursları, yaddaş, şəbəkə texnologiyaları ilə bağlı dəstək veriləcək.