AzərbaycanРусскийEnglish
12 aprel 2011-ci ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Мəstəliyev Rəşad Oqtay oğlunun riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 01.01.09 – "Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Исследование одного класса дискретных задач оптимального управления" mövzusu və Hüseynov Oleq Hacıağa oğlunun texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.06 – "Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması və idarəetməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Синтез системы управления на основе технологии computingwithword (вычисления со словами)" mövzusu üzrə dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
18.03.2011
İddiaçının adı
Quliyev Rövşən Ağakişi oğlu
İşin adı
"Azhasilatlı neft quyularının məhsuldarlığının artırılması üsulunun seçilməsi  ”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri ”
Elmi rəhbər
Texnika elmləri doktoru, professor AMEA-nın həqiqı üzvü Abbasov Əli Məmməd oğlu
Elmi dərəcə
Texnika elmləri doktoru
3 №-li  P R O T O K O L U
 
10 mart 2011-ci il
 
     1. Mülki müdafiə üzrə aparılan işlərin proqramı haqqında.
2.     Azərbaycan Respublikasinın dövlət müstəqilliyinin bərpasinin 20 il dönümü
          üzrə Kibernetika institutu üzrə məlumatlar haqqında.
 
3.     2011-ci ildə keçirilən doktorantların elmi konfransı haqqında.
 
4.     Cari məsələlər (yubileylər, Novruz bayramı, sərəncamlar)
01 mart 2011-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda  Suleymanov Akif Şamil oğlunun texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Модели и методы интеллeктуализации обработки текстовых документов в информационных сетях" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
Litva ilə Azərbaycan arasında iki memorandum imzalanıb


09.02.2011 tarixində Bakıda Azərbaycan ilə Litva arasında iki anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədlərdən biri Litva və Azərbaycanın sahibkarlar konfederasiyaları arasında, digəri isə Vilnüs Universiteti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutu arasında imzalanıb. Sənədlərdən biri Litva Sahibkarlar Konfederasiyasının baş direktoru Algimantas Akstinas və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev, ikincisi isə Vilnüs Universitetinin vitse-rektoru Yuris Banis və AMEA-nın Kibernetika İnstitutunun direktoru Telman Əliyev imzalayıblar.

Vilnus Universitetinin (Litva) riyaziyyat və informatika, və fizika fakültələri və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu
9 fevral 2011-ci ildə Vilnus Universitetinin (Litva) riyaziyyat və informatika, və fizika fakültələri və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutu arasında beynəlxalq elmi əməkdaşlıq və elmi materiallar və informasiya mübadiləsi, o cümlədən iki təşkilat arasında elmi-tədqiqat təcrübə mübadiləsi təşviq etmək məqsədiylə; tədqiqatçıların qarşılıqlı səfərləri; birgə keçirilən beynəlxalq konfranslar; birgə tədqiqat layihələri; qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın gücləndirilməsi və digər fəaliyyət məqsədilə Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
2 №-li  PROTOKOL
 
18 yanvar 2011-ci il
 
1. 2011-ci il üçün laboratoriyalar üzrə elmi-tədqiqat planları haqqında.
2. 2010-cu il üzrə illik hesabatların təqdimi haqqında.
3. Əməkdaşların məqalələrin dərc olunması haqqında.
4. 6 saylı laboratoriyanın böyük elmi işçisi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə  
    doktoru  S.Z.Quliyevə dosent elmi adı verilməsi haqqında.
5. Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  N.Ə.Abuşovun "Müasir                             
    informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesinə
    tətbiqi”  adlı monoqrafiyasına qrif verilməsi haqqında. 
6. İnstitutda yerinə yetirilmiş dissertasiyaların ilkin müzakirəsi haqqında
7. Cari məsələlər (əvəzçilərin sənədləşdiriməsi haqqında).
14 dekabr 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Tağıyev Rafiq Qələmdər oğlunun fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 01.01.09 – "Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Задачи оптимального управления коэффициента-ми уравнений с частными производными" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
15 №-li  PROTOKOL
 
08 dekabr 2010-cu il
 
1.     İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən D 01.121 dissertasiya  şurasının                         
     verilməsi haqqında.
2.    AMEA-sı tərəfindən doktoranturada elmi tədqiqatlarını Avropanın aparıcı elm mərkəzlərində davam etdirmələri haqqında.