AzərbaycanРусскийEnglish
5 №-li  P R O T O K O L
 
07 iyul 2010-cu il
 
1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Elmin inkişafı fondunun
    elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin
    maliyyələşdirilməsi ilə qrantların verilməsi üzrə 2010-cu il  üçün 1-ci
    müsabiqəsi (EİF-2010-1) haqqında (30.06.2010).
 
2. İnstitutun saytı, broşurası və bukletı haqqında.
 
3. Sərgi haqqında.
 
4. f.-r.e.d., prof. K.B.Mənsimovun, f.-r.e.d., prof. M.Mərdanovun "Qursa-Darbu                            
   sistemləri ilə optimal idarəetmənin keyfiyyət  nəzəriyyəsi” monoqrafiyasına
   qrif verilməsi haqqında..
 
5. i.e.d., prof. Q.C.İmanovun"İqtisadi qeyri-müəyyənlik problemləri və Fuzzy
    modellər” mərüzəsi haqqında.
 
6. MEA-da yüksəkixtisaslı kadrların doktorantura və dissertantura yolu ilə
    hazırlanması haqqında.
 
7. Məzuniyyət haqqında
 
8. Cari məsələlər.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
18.06.2010
İddiaçının adı
Qasımov Yusif  Soltan oğlu
İşin adı
"Dəyişən oblastlı ekstremal spektral məsələlər, onların həlli üsulları və tətbiqləri”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri”
Elmi rəhbər
r.e.d., akad. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Riyaziyyat  elmləri doktoru

____________________
Müdafiənin keçirildiyi tarix
18.06.2010
İddiaçının adı
Yusifzadə Rəşad Ərşad oğlu
İşin adı
"Korporativ planlaşdırmanın qeyri-səlis modelləri”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri”  və  08.00.13 "İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları”
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. İmanov Qorxmaz Cahangir oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

16 iyun 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Alıquluyev Ramiz Məmməd oğlunun texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Meтоды и алгоритмы интеллектуального анализа текстовой информации" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
4 №-li  P R O T O K O L 
 
02 iyun 2010-cu il
 
 
1. «Kibernetika və informatika problemləri» (PCI’2010) üçüncü Beynəlxalq
    konfrans haqqında.
2.     t.e.n. Q.A.Quluyevin və f.-r.e.n., dos. İ.Məmmədovun doktorluq dissertasiya işlərinin mövzuların təsdiqi haqqında.
3. Müxbir-üzv A.Hacıyevin "Elm cəmiyyətdə ən yüksək yerdə olmağa layiqdır”
    adlı 15 may 2010-cu il tarixində "Azərbaycan”  qazetində çap olunmuş
    məqələsi haqqında.
4. "Elmi fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirən” informasiya sistemi
    haqqında.
5.  Elmi məqalələrin dərc olunması haqqında
6.  Namizədlik imtahanlarının əlavə proqramları haqqında.
     7.  Məzuniyyət haqqında.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
14.05.2010
İddiaçının adı
Mirzəyeva Hicran Qonaqbəy qızı
İşin adı
"Diskret daxilolma üçün ekstremal məsələlərin tədqiqi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
01.01.09  "Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika”
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. Sadıqov Misraddin Allahverdi oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

11 may 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Məmmədov Şükür Mahmud oğlunun texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Повышение эффективности передачи полезного и служебного трафиков и низовом уровне мультисервисных сетей связи" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
23.04.2010
İddiaçının adı
Davudova Rəvanə İskəndər qızı
İşin adı
"Obyektlərin optimal təsnifatı alqoritmləri və proqram komplekslərinin işlənməsi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri”
Elmi rəhbər
f.r.e.d., prof. Kərimov Ədalət Kərim oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

--------------------
Müdafiənin keçirildiyi tarix
23.04.2010
İddiaçının adı
Mehdiyeva Almaz Mobil qızı
İşin adı
"Qeyri-sinusoidal elektrik siqnallarının çevrilməsi və rəqəmli emalında təshihedici süzgəcləmə”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.11.16  "İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemləri”
Elmi rəhbər
t.e.d., prof. Abdullayev İsa Mədəd oğlu 
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

13 aprel 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Qasımov Yusif Soltan oğlunun fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.18 – "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Dəyişən oblastlı extremal spektral məsələlər, onların həlli üsulları və tətbiqləri" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
06 aprel 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Musayev Vüqar Yadulla oğlunun fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
19.03.2010
İddiaçının adı
İmanova Mehriban Natiq qızı
İşin adı
"Volter tipli inteqro-differensial tənlik üçün Koşi məsələsinin ədədi həllinə çoxaddımlı üsulun tətbiqi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
01.01.07  "Hesablama Riyaziyyatı”
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. Mehdiyeva Qalina Yuryevna və r.e.d., prof. İbrahimov Vaqif  Rza oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

------------------------
Müdafiənin keçirildiyi tarix
19.03.2010
İddiaçının adı
Əliyev  Elçin Namiq oğlu
İşin adı
"İnşaat konstruksiyalarının texniki vəziyyətinin monitorinq və diaqnostika sistemi üçün üsul və alqoritmlərin işlənməsi ”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.01  "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d., prof. Nüsrətov  Oktay Qüdrət oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru