AzərbaycanРусскийEnglish
Müdafiənin keçirildiyi tarix
03.12.2010
İddiaçının adı
Paşayev Fəhrad Heydər oğlu
İşin adı
"İstismarı dayandırılmış quyunun ağzında alınan seysmoakustik siqnalların analizi alqoritmləri və proqramm vasıtələri”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.01  "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d., akad. Əliyev Telman Abbas oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
14 №-li  PROTOKOL
 
02 dekabr 2010-cu il
 
1.     f.-r.e.d., dos. K.Ş.Məmmədovun "Методы решения различных классов дискретной оптимизации” adlı monoqrafiyası haqqında.
 
2.     İnstitutun III kurs qiyabi aspirantı A.M.Mustafayevaya möhlət verilməsi                                
          haqqında.
 
3.     Azərbaycan Gəncləri günü haqqında.
 
4.     Payız sessiyasında İnstitutda namizədlik imtahanını verən şəxslərin əlavə proqramların təsdiqi haqqında.
23 noyabr 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Quliyev Rövşən Ağakişi oğlunun texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Система принятия решений при выборе метода повышения нефтеотдачи малодебитных нефтяных скважин" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
8 №-li  PROTOKOLU
 
03 noyabr 2010-cu il
 
      1. 2011-2016-ci illərdə aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin planının tərtibi   
          haqqında.
 
     2. Elmi işlərin dərc edilməsi haqqında.
 
     3. 17 saylı laboratoriyanın böyük elmi işçisi, t.e.n. P.Heydərova dosent elmi adı
         verilməsi haqqında.
 
4.     2010-cu ildə aparılan elmi-tədqiqat işləri üzrə hesabatların aparılması
     haqqında.
 
5.     2010-cu il üzrə hesabatların keçirilməsinin qrafiki haqqında.
         6. Cari məsələlər.
Müdafiənin keçirildiyi tarix
29.10.2010
İddiaçının adı
Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu
İşin adı
"Mətn tipli informasiyanın intellektual analizi üçün metodlar və alqoritmlər”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.01  "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d., prof. Abbasov  Əli Məmməd oğlu və t.e.d., prof. Əliquliyev Rasim Mahamməd oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika elmləri doktoru