AzərbaycanРусскийEnglish
20-21 aprel 2017-ci il tarixində Ufa şəhərində III-cü Beynəlxalq (VI-cı Ümumrusiya) "Müəssisələrin ELEkTRIK intiqalları, Elektron Texnologiyaları və elektron cihazları" adlı Elmi və texniki Konfrans keçiriləcək.

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Neftqazçıxarma obyektlərin nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemləri" Laboratoriyasının rəhbəri, t.ü.f.d., dos. Rzayev Asif Hacı oğlu Konfransın Təşkilat Komitəsinin tərkibinə daxil edilmişdir.
AMEA-nın İdarəetmə İnstitutunun "İdarəetmənin nəzəri problemləri” şöbəsinin müdiri, akademik Asəf Haciyev Dhaka universitetinin (Banqladeş) dəvəti ilə 31 Mart - 3 Aprel 2017-ci il tarixlərində orada «Ehtimal nəzəriyyəsinin müasir problemləri» mövzusunda muhazirələr demiş və birgə araşdırmaların aparılmasını müzakirə etmişdir.
R.Ə. Qarayevin "İnformasiyanın boru kəmərlərinin AİS-də yığılması və ötürülməsi” kitabı 1975-ci ildə Moskvada ("Energi” nəş.) çap olunmuşdur (http://www.twirpx.com/file/760290/).

Kitabda magistral boru kəmərləri üçün telemexaniki sistemlərdə (SCADA) kanalların etibarlılığının və toxunulmazlığının təminatı üzrə tədqiqatların nəticələri kompakt formada göstərilmişdir.
07.04.2017-ci ildə saat 15:00-da AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D 01.121 -dissertasiya şurasında NƏBİ TAPDIQ OĞLU QURBANOVUN 1203.01 – "Kompüter elmləri” ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi "İXTİYARİ REOLOGİYALI ÖZLÜ-ELASTİK MÜHİTLƏRDƏ DİNAMİK PROSESLƏRİN TƏDQİQİ ÜÇÜN RİYAZİ MODELLƏRİN İŞLƏNMƏSİ VƏ ANALİZİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.
18-20 mart 2017-ci il tarixlərində Poltavada (Ukraynada) " İnformatika və sistem elmləri” VII Ümumukrayna elmi-praktiki konfrans keçiriləcəkdir.
Konfrasda AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutundan akademik T.A.Əliyev, t.e.d. Quluyev Q.A, t.ü.f.d. Paşayev F.H., t.ü.f.d, dos., Rzayev A.H. və Əhmədov İ.A. "Noise monitorinq sistemləri üçün inteqral indikatorun müəyyən edilməsi” adlı elmi məqalə ilə iştirak edəcəklər.
"EaP Connect” layihəsi elmi tədqiqatçılara beynəlxalq miqyaslı elm və təhsil  şəbəkələrindən faydalanmaq imkanı verir.

Azərbaycan alimləri beynəlxalq müsabiqəyə dəvət olunur. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə "EaP Connect layihəsi çərçivəsində "Tədqiqatını işıqlandır” ("Enligthen Your Research”) adlı müsabiqə keçirilir.

Müsabiqəyə yüksəksürətli İnternet şəbəkəsinə çıxış, hesablama və yaddaş resursları tələb edən elmi-tədqiqat işləri qəbul olunur. Tədqiqatçılar bu müsabiqəyə qoşulmaqla Avropanın superkompüterlərindən və qabaqcıl şəbəkə texnologiyalarından ödənişsiz şəkildə yararlana biləcək. Elmin bütün sahələrinə açıq olan müsabiqənin qaliblərinə tədqiqat prosesində yaranan hesablama resursları, yaddaş, şəbəkə texnologiyaları ilə bağlı dəstək veriləcək.
14 mart 2017-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda Rzayeva Nərmin Eldar qızının t.e.d., akademik T.Ə. Əliyevin rəhbərli ilə 1203.01 – "Kompüter elmləri” ixtisası üzrə texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Ürək küyünün robast noıse analiz texnologiyasının tətbiqi ilə ürək fəaliyyətinin monitorinqi sistemi ” mövzusunda təqdim olunmuş dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun "Stoxastik idarəetmə və tətbiqi statistika” laboratoriyasının müdiri, akademik Asəf Haciyev Martın 14-də İstanbulda Koç universitetinin Riyaziyyat bölməsinin dəvəti ilə "Ehtimal nəzəriyyəsinin nəqliyyat məsələlərində tətbiqi” mövzusunda çıxış etmişdi. Çıxış zamanı Ehtimal nəzəriyyəsinin geniş tətbiqindən məlumat verilmiş və nəqliyyatda baş verən bir neçə gözlənilməz (paradoksal) nəticələrin ehtimal nəzəriyyəsi baxımından izahı müzakirə olunmuşdur. Tətbirdə universitetin müxtəlif bölmələrinin professor-müəllim heyəti, doktorantlar və magistrlar iştrak etmişlər.
14 mart 2017-ci il tarixində AMEA İdarəetmə sistemləri İnstitutunda Gənc Alimlər və Mütəxəssislər şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda Gənc Alimlər və Mütəxəssislər şurasının sədri r.ü.f.d. Məstəliyev Rəşad çıxış edərək, 2017-ci il üçün iştirakçılara şuranın fəaliyyət planı haqqında geniş məlumat vermişdir. Sədr gəncləri keçiriləcək İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində təşkil olunacaq konfrans barəsində məlumatlandırmış və konfrasda iştirak etməklərini tovsiyə etmişdir. Tədbirdə şuranın üzvləri ilə yanaşı BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika fakultəsinin tələbəri də iştirak etmişdirlər.
"Avropa Nəşr Mətbuat Evi” mükafat komissiyasının qərarı ilə milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında səmərəli fəaliyyətinə, cəmiyyətdəki fəal ziyalı mövqeyinə, kənd təsəruffatında istehsal həcminin inkişafının proqnozlaşdırılması modelləri, aqrar sahədə Azərbaycanın xarici əlaqələrinin səmərəliliyinin artırılması sahəsində, ölkədə iqtisadiyyat elminin inkişafı tarixində göstərdiyi xidmətinə görə AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun böyük elmi işçisi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Murtuzayeva Məlahət Mustafa qızı «Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim» adına layiq görülmüşdür və qızıl medal ilə təltif edilmişdir.