AzərbaycanРусскийEnglish

Müdafiənin keçirildiyi tarix
15.01.2010
İddiaçının adı
Zeynalova Samirə Marlen qızı
İşin adı
"Semimarkov dolaşma proseslərinin residivlərinin erkən təyinində tətbiqi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.18  "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri”
Elmi rəhbər
r.e.d., prof. Nəsirova Tamilla Hilal qızı
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
 
 
------------------------------
 

Müdafiənin keçirildiyi tarix
15.01.2010
İddiaçının adı
Rəcəbov Mir-Məmməd Faiq oğlu
İşin adı
"Tərs ölçmə məsələlərinin həllinin effektivliyinin artırılması üçün alqoritmlərin işlənməsi”
İxtisas şifri və ixtisasın adı
05.13.06  "Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi”
Elmi rəhbər
t.e.d.,akad. Əliyev Telman Abbas oğlu
Fəlsəfə doktorluğudu ya Elmlər doktorluğu
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
12 yanvar 2010-cu ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir.
Seminarda Davudova Rəvanə İskəndər qızının fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 05.13.18 – "Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqramm kompleksləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Obyektlərin optimal təsnifatı alqoritmləri və proqram kompleksininin işlənməsi" mövzusu və İmanova Mehriban Natiq qızının fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün 01.01.07 – "Hesablama Riyaziyyatı" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Volter tipli inteqro-diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin ədədi həllinə çoxaddımlı üsulunun tətqiqi" mövzusu üzrə dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.