AzərbaycanРусскийEnglish
14 mart 2017-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda Rzayeva Nərmin Eldar qızının t.e.d., akademik T.Ə. Əliyevin rəhbərli ilə 1203.01 – "Kompüter elmləri” ixtisası üzrə texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Ürək küyünün robast noıse analiz texnologiyasının tətbiqi ilə ürək fəaliyyətinin monitorinqi sistemi ” mövzusunda təqdim olunmuş dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.
1 noyabr 2016-cı il tarixində AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının iclası keçirilmişdir. İclasda, Nəbi Tapdıq oğlu Qurbanovun texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 1203.01 – "Kompyuter elmləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi  "Разработка и анализ математических исследований динамических процессов в вязко- упругих средах и с произвольной геологией" mövzusunda dissertasiya işinin müzakiriəsi keçirilmişdir.
17 may 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda t.e.d. R.R. Rzayev-in rəhbərliyi ilə Aydın İslam oğlu Göyüşovun texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 1203.01 – "Kompyuter elmləri” ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətini qiymətləndirən Neyro-Fuzzy modellərin və alqoritmlərin işlənməsi" mövzusu üzrə və S.Q. Kərimovun rəhbərliyi ilə Ali Şaban Amoojinin texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01 – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Nevroloji xəstəliklərin diaqnostikası üzrə ekspert sisteminin qurulması” mövzusu üzrə dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Sonda hər iki dissertasiya işi müsbət qiymətləndirilib və növbəti mərhələyə buraxılmaları tövsiyə edilib.
16 fevral 2016-cı ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda t.e.d., professor F.G.Ağayevin rəhbərliyi ilə Hüseynova Rəna Ömər qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3337.01 – "İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Atmosferdə aerozol və kiçik konsentrasiyalı qazlara nəzarət və onların ölçülməsi üçün intellektual sistemlərin işlənməsi" mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
15 dekabr  2015-cu ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda  Yusifova-Ağabalayeva Gülbahar Qulam qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün  3337.01– "İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri"   ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Səhvlərə nəzarətedici blok kodlarında səhvlərin aşkarlanma və düzəldilməsi alqoritmlərinin effektiv reallaşdırması”  mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
17 noyabr  2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda  Mehrdad Aslan  Babavənd Ərəblu oğlunun texniki elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün  3338.01  – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Səhvlərə nəzarətedici blok kodlarında səhvlərin aşkarlanma və düzəldilməsi alqoritmlərinin effektiv reallaşdırması”  mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
20 oktyabr  2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda  Həsənov Pərviz Adil    oğlunun texniki üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün  3338.01  – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Təkrar istehsalat sistemlərində logistik proseslərin riyazi modellərinin qurulması”  mövzusu   üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
06 oktyabr 2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda  İsmaylov Balami Qasım oğlunun texnika üzrə elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01  –  -"Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi"  ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Разработка распределенных сетей обслуживания разнотипных информационных потоков”  mövzusu və Cabbarova Könül İmran qızının texniki üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün  3338.01  - "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Zaman sıralarına əsasən proqnozlaşdırılmada Xaos nəzəriyyəsinin istifadəsi” mövzusu üzrə dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.
04 iyun 2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda  Suxostat LyudmilaValentinovna  qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01– "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi"  ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Səsə görə şəxsin biometrik identifikasiyası sistemlərinin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi” mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
01 iyun 2015-ci ildə AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun D 01.121 Dissertasiya Şurasının Elmi seminarı keçirilmişdir. Seminarda  Haşemi Mehrdad Mircəlal oğlunun riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 3338.01  – "Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi" ixtisası üzrə yerinə yetirdiyi "Qaz-lift prosesində optimal həllərin qurulması üçün paralel alqoritmlərin işlənməsi” mövzusu üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.